Petrus en Paulus – Ca. 1527 – Lucas van Leyden (1494-1533)

Zeer fraaie weergave van een gesprek tussen de discipel/apostel Petrus en Paulus in een fraai landschap. Petrus heeft in zijn hand een grote sleutel die zal verwijzen naar de sleutels van het hemelrijk. Paulus heeft een geschrift in zijn handen (wellicht als verwijzing naar de vele Nieuwtestamentische geschriften van zijn hand. Onder zijn voeten licht een zwaard, mogelijk als teken van dat hij deze zelf niet opgenomen heeft, maar wel geleden heeft als martelaar voor het Evangelie.

Lucas van Leyden wordt gerekend tot de grootste graveurs uit de kunstgeschiedenis.

Op mooi, geschept papier. XIXe eeuw, Amand Durand.

Totale afmetingen: 18,7 cm x 15,1 cm.
Afmetingen gravure: 14,2 cm x 10 cm.

Bijzonder mooi exemplaar.